خرید بازدید پست کانال تلگرام - جدید

توجه : قبل از ثبت سفارش باید پیج خود را در حالت عمومی قرار دهید.
حداکثر سفارش برای هر پست 50000 بازدید می باشد.

بازدید پست کانال تلگرام - جدید

500بازدید برای 1 پست آخر کانال

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ضمانت برگشت وجه
 • شروع آنی بعد از پرداخت
 • بدون ریزش

14,000تومان

بازدید پست کانال تلگرام - جدید

1000بازدید برای 1 پست آخر کانال

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ضمانت برگشت وجه
 • شروع آنی بعد از پرداخت
 • بدون ریزش

27,000تومان

بازدید پست کانال تلگرام - جدید

2000بازدید برای 1 پست آخر کانال

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ضمانت برگشت وجه
 • شروع آنی بعد از پرداخت
 • بدون ریزش

50,000تومان

بازدید پست کانال تلگرام - جدید

500بازدید برای 5 پست آخر کانال

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ضمانت برگشت وجه
 • شروع آنی بعد از پرداخت
 • بدون ریزش

70,000تومان

بازدید پست کانال تلگرام - جدید

1000بازدید برای 5 پست آخر کانال

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ضمانت برگشت وجه
 • شروع آنی بعد از پرداخت
 • بدون ریزش

130,000تومان

بازدید پست کانال تلگرام - جدید

2000بازدید برای 5 پست آخر کانال

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ضمانت برگشت وجه
 • شروع آنی بعد از پرداخت
 • بدون ریزش

250,000تومان

بازدید پست کانال تلگرام - جدید

500بازدید برای 10 پست آخر کانال

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ضمانت برگشت وجه
 • شروع آنی بعد از پرداخت
 • بدون ریزش

130,000تومان

بازدید پست کانال تلگرام - جدید

1000بازدید برای 10 پست آخر کانال

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ضمانت برگشت وجه
 • شروع آنی بعد از پرداخت
 • بدون ریزش

250,000تومان

بازدید پست کانال تلگرام - جدید

500بازدید برای 20 پست آخر کانال

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ضمانت برگشت وجه
 • شروع آنی بعد از پرداخت
 • بدون ریزش

260,000تومان